Petitie

Op 1 november 2020 zette Ismail Abou Soumayyah zijn petitie online ‘Strafbaar stellen beledigen van de profeet’:

Wij moslims veroordelen met klem alle vormen van geweld naar aanleiding van de spotprenten. Dit gezegd te hebben, vinden wij moslims ook dat het beledigen van onze profeet Mohammed niets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting. Het is eerder een tekort aan fatsoen en leidt ook nog eens tot maatschappelijke spanningen alsook het structureel beledigen van moslims. Wij roepen de overheid dan ook op om het beledigen van de profeet (zelfs alle profeten) strafbaar te stellen.

Ik heb de petitie opgezocht omdat ik niet wilde vertrouwen op berichten erover in de media. Dit is de letterlijke tekst die – op het moment dat ik dit schrijf – 124.270 mensen hebben ondertekend. Uit Nederland waren er dat 106.514, pak hem beet zo’n 10,7% van het miljoen moslims dat in Nederland heet te leven.

Ik heb al wel eens geblogd over hoe sommige, volstrekt welmenende, redelijke, slimme en in alle opzichten goede en vrome moslims zichzelf – en hun medegelovigen – in de voet kunnen schieten (en dan heb ik het nog niet eens over het feit dat de petitie 16 dagen na de moord op Samuel Paty werd geplaatst), maar dit slaat echt alles.

Wij moslims veroordelen met klem alle vormen van geweld

Dat is heel nobel en verantwoord, maar niet helemaal waar. Wie iets strafbaar wil stellen, is wel degelijk voor de toepassing van geweld, namelijk de sanctie die de overheid op dat strafbare feit oplegt.

dat het beledigen van onze profeet Mohammed

‘Onze’? Ik meen toch heel zeker te weten dat moslims geloven dat Mohammed als profeet tot alle mensen werd gezonden? Leerstellig is hier denk ik iets misgegaan.

niets te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting

Nog een geluk dat God en de koran buiten beschouwing worden gelaten, allebei toch net even iets belangrijker dan de profeet. Maar goed, ter zake: ik geef nog wel eens les aan mensen die zich wat meer in de islam willen verdiepen, al zeker een jaar of tien als het niet langer is, en ik kan u verzekeren: een groot deel van mijn cursisten schrikt zich drie keer in de rondte als ze toekomen aan de biografie van de profeet. Ze schrikken nog harder als ze zich in zijn levensloop verdiepen aan de hand van nota bene islamitische bronnen.

Is het ‘belediging’ wanneer je als docent over gebeurtenissen doceert die zich volgens die bronnen daadwerkelijk hebben afgespeeld? Is het ‘belediging’ als je vermeldt dat sommige dingen die de profeet deed of liet doen volgens die bronnen – dus ook naar de normen van zijn eigen tijd – laakbaar waren? Is het ‘belediging’ als je je cursisten erop wijst dat ’s mans biografie veelvuldig gebruik maakt van thema’s, verhalen en topoi uit de Joodse en Christelijke religieuze wereld, voldoet aan de eisen van diverse literaire genres die in de zevende eeuw en daarna courant waren en een Sitz im Leben heeft die sterk verschilt van een biografie zoals wij die nu kennen?

Is het ‘belediging’ als je je cursisten op die manier probeert te wennen aan het idee dat we die islamitische bronnen misschien niet al te letterlijk moeten nemen? Is het ‘belediging’ als die lijn door trekt en je je cursisten probeert duidelijk te maken dat we over het leven van de profeet eigenlijk helemaal niets met zekerheid weten? Is het ‘belediging’ als je erop wijst dat er zelfs geleerden zijn die menen dat Mohammed nooit bestaan heeft?

Waar, met andere woorden, zouden de opsteller en de ondertekenaars van deze petitie de grens leggen tussen het weergeven van feiten, bronnen en solide interpretaties daarvan met behulp van te verantwoorden, wetenschappelijke methoden, de inhoud van een daarop gebaseerde mening en ‘belediging’?

Het is eerder een tekort aan fatsoen

Ach, ik zou dat eigenlijk nog best wel met ze eens kunnen zijn. Ik begrijp dat in Libanon het maken van grapjes over andermans geloof per definitie not done is, en daar valt prima mee te leven. Dat zeg ik zonder ironie en in het volle besef dat men daar jarenlang burgeroorlog heeft gehad. Maar fatsoen is niet iets wat je in de wet vastlegt. Net zoals er niet in de wet staat dat je een deur voor iemand open moet houden, elkaar netjes een hand geeft, met twee woorden spreekt, ‘alstublieft’ en ‘dank u wel’ zegt en tijdens het diner niet begint over religie of politiek.

en leidt ook nog eens tot maatschappelijke spanningen

Iedereen die Theodore Dalrymple heeft gelezen, herkent dit type argument: verantwoordelijken die hun misstap taalkundig ‘van zich af formuleren’. Dalrymple zelf geeft het voorbeeld van een straatcrimineel die iemand heeft neergestoken: ‘het mes ging erin’ in plaats van ‘ik stak hem neer’. Politici die zich ‘excuseren’ door te zeggen dat hun opmerking ‘verkeerd gevallen is‘ bij de toehoorders, Israel-fans die beweren dat de acties van Hamas een inval in de Gazastrook ‘onvermijdelijk maken‘.

‘Het’ leidt niet tot maatschappelijke spanningen, die worden gemáákt door sommige moslims die aanstoot nemen aan, en daar vervolgens actie op ondernemen. In beide beslissingen zijn die moslims geen willoos slachtoffer, maar zelf verantwoordelijk voor de keuze voor of tegen ‘fatsoen’.

alsook het structureel beledigen van moslims

Kijk, dáár ligt het probleem. Helemaal niemand beledigt de profeet, die is er immers niet meer, maar het zijn moslims die zich beledigd voelen. Wie dat wil voorkomen, doet er beter aan te kijken wat dáár aan gedaan kan worden.

Wij roepen de overheid dan ook op om het beledigen van de profeet (zelfs alle profeten) strafbaar te stellen.

Lieve ondertekenaars, ik snap ook wel dat de initiatiefnemer dit zegt om duidelijk te maken dat het om respect en fatsoen gaat, en dat dat dus niet alleen voor moslims en ‘hun’ profeet  zou moeten gelden, maar voor iedereen. En dat is – nogmaals – heel nobel en ook dat zeg ik – wederom – zonder ironie. Maar dit is niet alleen een directe aanval op de vrijheid van meningsuiting, dit is vooral een aanval op de vrijheid van godsdienst, ook die van moslims.

Is – om maar een willekeurig voorbeeld te noemen – wat ik hier schrijf over Joseph Smith ‘belediging’ of valt dat onder de vrijheid van meningsuiting? Mag ik nog wel een vertaling uitbrengen van het bijbelboek Jona, waarin de profeet Yunus wordt geportretteerd als een onwillige, weigerachtige, licht aangebrande en ronduit onwaardige profeet, die alles doet om onder zijn opdracht uit te komen, door God gedwongen wordt te doen wat hij moet doen en er dan nog niks van bakt? Mag ik schoolkinderen nog wel onderwijzen over koning David en Batsheba? Een verhaal waarin de profeet Dawoed wordt neergezet als een overspelige intrigant en een moordenaar (een verhaal waarop de vierde rechtvaardige kalief Ali een straf van tachtig zweepslagen instelde voor eenieder die het doorvertelde)?

Mag een katholiek de Heilige Mis nog wel vieren, waarin wordt herdacht hoe Jezus met zijn leerlingen op seideravond wijn dronk, en de profeet Isa dus wordt neergezet als iemand die alcohol nuttigde? Mogen Limburgers nog wel crucifixen plaatsen op kruispunten; diezelfde profeet Isa hartstikke kapotgeranseld en deaud aan een stuk hout genageld? Mag de dominee op zijn cursus ‘theologie voor gemeenteleden’ – die uiteraard ook open staat voor moslims – nog wel doceren over Genesis 18, waarin de profeet Ibrahim God smadelijk lastert? Of over Exodus 32, waarin de profeet Musa God er fijntjes op wijst dat Hij volledig Zijn boekje te buiten gaat en Zich niet aan Zijn Eigen Woord houdt?

Het kan nog erger hoor, draai de boel maar eens om. Mogen leraren op een islamitische school hun leerlingen nog wel voorhouden dat het idee van een Heilige Drie-eenheid onmogelijk is, omdat het onlogisch is te veronderstellen dat God tegelijkertijd één en drie kan zijn, daarmee Gods Almacht smadelijk lasterend? Mag een imam nog wel in het openbaar – en godsdienstige bijeenkomsten in de moskee zijn dat bij wet – verkondigen dat Joden en Christenen hun heilige schriften vervalst hebben? Mag een moslim in een interreligieuze discussie nog wel stellen dat het godslastering is om te beweren dat God een Zoon heeft? Of dat Joden aan God een zoon toekennen, zoals in de koran staat (9:30). Mag een moslim nog wel verkondigen dat alle profeten (vrede zij met hen) foutloos waren, terwijl de Heilige Koran zelf dat expliciet en meermaals ontkent? En wie moet er in dat laatste geval dan aan geloven – pun intended – de moslim of de Koran?

Lieve ondertekenaars: zo’n strafbaarstelling will blow up in your face, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Ware ik PVV-er (en dat ben ik niet) dan zou ik voor deze wet stemmen en hem vervolgens bloedfanatiek gaan toepassen.

Maar zelfs als het ooit zo ver gaat komen- wat God verhoede – dan gaan we gewoon weer ‘Johnson molenaar’ roepen. Zijn we nog net zo ver van huis als daarvoor.

Dit bericht werd geplaatst in Politiek, Religie, Samenleving en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

6 reacties op Petitie

 1. FrankB zegt:

  Strafbaar stellen van moslims beledigen, daar ben ik voorstander van – net als van christenen, communisten en ja, zelfs FvD-stemmers. Alleen is dat volgens mij al in de Nederlandse wet geregeld. Die kan natuurlijk veranderd worden, maar dan moeten de indieners wel duidelijk maken wat “beledigen van moslims” inhoudt. Sinds het roemruchte proces van ’t Reve in de jaren 60 weten we dat het beledigen van Mohammed, het Heilige Spook en Marx daar niet onder valt.

  • Drabkikker zegt:

   En daar loopt het nou precies op stuk: hoe definieer je “beledigen”, en aan wie is het om die definitie te verstrekken: aan de verzendende partij of de ontvangende? Ik zou zeggen laatstgenoemde, maar dan kom je in lastig vaarwater, want in theorie kan álles als beledigend worden opgevat. Of het nu om grappen over iemands bril gaat of om het bekritiseren van een profeet. Natuurlijk, het is een kwestie van simpel fatsoen om een beetje rekening te houden met andermens’ gevoeligheden, maar m.i. dient er ook een factor “een beetje tegen kritiek, grappen e.d. kunnen” te zijn.

   • FrankB zegt:

    “aan wie is het om die definitie te verstrekken: aan de verzendende partij of de ontvangende?”
    Ik zou zeggen: geen van beide – het is aan de wetgever.

 2. Frank Bikker zegt:

  Het heeft gewoon met goed fatsoen te maken. Strafbaar stellen kan niet. Laat het gewoon minachtend van je af glijden.

  • FrankB zegt:

   In allerlei gevallen makkelijker gezegd dan gedaan. Ik wed bv. dat u iets anders zegt als uw kind op school een jaar lang systematisch beledigd is, waardoor de schoolprestaties omlaag gaan.

   • Frank Bikker zegt:

    Als voormalig schoolmeester, sprak ik de pester er op aan of liet de ouders van de pester op school komen. Ik had dan wel een dossiertje gemaakt. Zelfs wel eens een kind een paar dagen hiervoor laten schorsen. Ook wel eens professionele hulp laten zoeken voor de gepeste om in dergelijke situaties goed te reageren. Uiteraard altijd in samenspraak met de directie.

Reacties zijn gesloten.