Paradigmatatata

ParadigmaPeter Breedveld nodigde Marcel Hulspas uit een stukje op zijn blog te schrijven. Dat werd Is de islam nog te redden?, waarin Hulspas forse kritiek leverde op het meest recente boek van Ayaan Hirsi Ali. Hirsi Ali pleit in haar boek voor een hervorming van de islam en Hulspas betoogt in zijn stuk dat dat met geen mogelijkheid haalbaar is. Een hervorming à la Reformatie in het westen is al lang aan de gang en bestond niet alleen in het westen, maar ook nu binnen de islam vooral uit een fundamentalistische ‘terug naar de wortels’-beweging waar net als destijds weinig heil van te verwachten is.

Hulspas acht het ook buitengewoon onwaarschijnlijk, en volkomen onlogisch om te verwachten, dat moslims zomaar gaan doen alsof bepaalde verzen niet meer in de koran staan: er staat wat er staat en daar ga je niks meer aan veranderen. Van alle oorzaken van extremistisch terrorisme die je zou kunnen aanwijzen, is de islam degene waar je het minste invloed op kunt uitoefenen. Niet eens proberen dus, aldus Hulspas, dat zou maar getuigen van naïef optimisme.

In het Midden-Oosten zal die hervorming er nooit komen en daarvoor noemt hij enkele oorzaken die niets met de islam zelf te maken hebben: corrupte regimes, de Saoedische Wahabieten en hun oliedollars, de frustratie bij de gewone bevolking. Zonder het erbij te zeggen, noemt hij daarmee enkele oorzaken die wellicht wél beter aan te pakken zijn.

Hulspas is bijzonder pessimistisch: “Het enige dat we kunnen hopen, is dat de huidige oorlog tussen soenni en shia zó lang zal duren, en zó bloedig zal worden, dat moslims uiteindelijk leren dat de staat het religieus geweld moet inbinden. Nieuwe dictators zullen daarna voor een verstikkende rust kunnen zorgen. Dat is de enige ‘hervorming’ die we op de lange termijn kunnen verwachten.” Je moet wel een héél groot cynicus zijn als je dat vooruitzicht ‘hoop’ durft te noemen. En het is ook niet het enig denkbare vooruitzicht dat uit een dergelijk bloedig conflict zou kunnen voortkomen.

Voor het westen is Hulspas optimistischer: hervorming zal daar wel plaatsvinden en tot de broodnodige discussie leiden. Voor moderne westerse moslims zal dat ook duidelijk maken wat hun geloof dan wél inhoudt, behalve de ontkenning van wat fundi’s ervan maken, want daar ziet Hulspas een ‘muur van zwijgen’: buiten de ‘gekkies’ horen we van moslims die het wel goed voor hebben met de wereld maar niet hoe zij hun geloof dan wél zien. Naar zijn zeggen is dat ingegeven door de angst van de rekkelijken om door de preciezen voor afvallige te worden aangezien.

Peter Breedveld reageerde de volgende dag met een stuk getiteld Is Marcel Hulspas nog te redden? Daarin spreekt hij Hulspas vooral aan op die ‘muur van stilzwijgen’. Die is er volgens hem niet, maar wordt gecreëerd door de westerse media. Er zijn zat rekkelijken te vinden die ook kunnen uitleggen dat bepaalde koranverzen nu eenmaal in hun tijd en context begrepen moeten worden, maar de media hebben uitsluitend belangstelling voor de preciezen, fundi’s en Hulspas’ ‘gekkies’.

Zo ontstaat niet alleen vanzelf het beeld van een godsdienst die slechts leidt tot gevaarlijke gekken, maar ook van een wereld waarin die godsdienst allesbepalend is. Tegenover die focus op ‘islam’ stelt Breedveld een hele reeks sociale, economische en politieke oorzaken die evengoed – in zijn visie beter – kunnen verklaren waarom er zoveel geweld speelt in de ‘islamitische wereld’. Naast de steun voor corrupte regimes, (neo)kolonialisme en militair ingrijpen laat hij zeer eloquent zien dat al het persoonlijke politiek is, en andersom:

dat een vader de wapens oppakt als hij zijn zoon aan stukken gereten ziet worden, dat een moeder, gek van verdriet over het verlies van haar kinderen, een bomgordel omdoet en zich troost met de gedachte, de illusie, dat ze haar schatjes straks in het hiernamaals zal terugzien

Ik denk dat Peter breedveld zich niet heeft gerealiseerd dat hij met die laatste illusie aangeeft dat islamitische ideeën wel degelijk een rol mee kunnen spelen in het besluit tot geweld, en zo Hulspas een klein beetje in de kaart speelt. Hij doet dat grootschaliger met zijn opmerking dat Indonesische vrijheidsstrijders zich geïnspireerd voelden door de koran (al vind ik dat persoonlijk niet echt een goed voorbeeld van ‘terroristen’).

Het grappige is dat beide heren het eigenlijk met elkaar eens zijn. Hulspas geeft een aantal goede redenen om kritiek te uiten op het idee dat de islam hervormd moet worden en Breedveld draagt daar extra redenen aan bij. Breedveld wijst op de vrijwel exclusieve belangstelling in de westerse media voor alleen de meest extreme en gevaarlijke moslims waar Hulspas erkent dat er altijd gekkies zullen zijn.

Maar beide verklaringsmodellen schieten ook schromelijk tekort. Zo is Hulspas’ idee dat terrorisme mede wordt ingegeven door de inhoud van de islam alleen al op zuiver statistische gronden onhoudbaar. De beste manier om dat te laten zien, is te verwijzen naar een website getiteld the Religion of Peace, een rechtse haatsite (a  pluralistic, non-partisan site volgens henzelf) die een standpunt aan de man wil brengen dat nog veel verder gaat dan dat van Hulspas: de islam is terrorisme.

Daartoe houden ze alle gewelddaden wereldwijd bij die in naam van de islam heten te zijn zijn gepleegd sinds 9/11 en dat zijn er een boel: 27.322 toen ik het vandaag checkte. De makers hopen dat de schrikbarende hoogte van dat getal enig gewicht in de schaal legt, maar wie een beetje kan rekenen (moslims wereldwijd: 1,6 à 2,1 biljoen en 9/11 was 5.189 dagen geleden) kan puur rekenkundig maar tot één conclusie komen: het aantal tot terrorisme geneigde moslims is juist schandalig laag. Zó schandalig laag, dat het veronderstellen van een verband tussen islam en terrorisme een lachertje wordt. Het verband tussen het aantal ooievaars en het aantal geboorten in een regio is stukken beter gedocumenteerd.

Hulspas blijkt zich daar ook van bewust te zijn. Herhaaldelijk benadrukt hij dat de islam maar één oorzaak is en en passant noemt hij andere oorzaken die niets met het geloof te maken hebben. Hij weet dus dat zijn verklaringsmodel tekort schiet en geen volledige verklaring vormt.

En ook Breedvelds idee dat de oorzaak van terrorisme gezocht moet worden in sociaal-politieke omstandigheden, en dan met name de nogal schadelijke wijze waarop het westen zich al decennialang met het leven in niet-westerse landen bemoeit, schiet tekort. De bemoeienis van het westen met andere landen houdt namelijk niet op bij de islamitische wereld. Ook elders zijn voorbeelden te vinden van door de VS gesteunde corrupte en dictatoriale regimes. In het recente verleden heeft het westen niet exclusief bommen gegooid op moslims.

En een knappe jongen die mij kan uitleggen hoe een Amerikaanse bom een rouwende huisvader ertoe kan bewegen los te gaan op… Yezidi’s, Mandeërs en Sji’ieten (zoals iedereen weet immers Amerika’s grootste en meest betrouwbare bondgenoten) of op burgers in Frankrijk (zoals iedereen weet dé grote voorstander van de Amerikaanse inval in Irak).

Geplaatst in Koran, Politiek, Religie, Samenleving | Tags: , , , | 2 reacties

Profetenplaatjes

Waarom is het zo leuk om Oostenrijker te zijn?

Omdat iedereen weet dat Beethoven een Oostenrijker was en Hitler een Duitser.

Ik blogde eerder over mijn weggeefproject van een boek van Arabist Hans Jansen: een boek dat ik niet zonder kanttekeningen in de marge in de weggeefkast bij mij in de buurt dorst te zetten en dat ik derhalve nog eens aan het doorlezen en becommentariëren ben. In ‘s mans boek kwam ook een opmerking voor over het verbod in ‘de islam’ om profeten af te beelden. Iedereen weet dat het in de islam verboden is om profeten af te beelden, met name natuurlijk Mohammed. Dat zijn de zo algemeen bekende feiten waar Hans Jansen in zijn boek gretig gebruik van maakt. Uiteraard zette ik daar een kanttekening bij: vergeet sji’ieten niet!

Sji’ietische moslims hebben namelijk veel minder problemen met het maken van afbeeldingen überhaupt en ook afbeeldingen van profeten zijn binnen de sji’a veel minder omstreden. Jansen maakt in zijn – nog steeds niet door mij weggegeven – boek ook een opmerking over de afwezigheid van kinderkorans in de islamitische wereld. Iets dat veroorzaakt zou zijn door dat afbeeldingsverbod. Dat is grappig, omdat juist in Nederland al jaren geleden een kinderkoran verschenen is. Inderdaad is het boek onder soennitische puristen omstreden, maar zelfs in Nederland bestaat er dus een kinderkoran. In het sji’ietische Iran is het nog doller. Kijkt u even mee?

profetenplaatjeNuh

Ik hoef u niet te vertellen welke profeet u hier ziet, het vogelpaar op zijn arm en het bootje in de achtergrond is voldoende. Wellicht is het wel handig als ik de tekst op het voorblad van dit kinderboekje vertaal:

Profeten en hun verhalen 4
Nuh (vrede zij met hem)
voor 6 tot 10-jarigen
geschreven Hossein Fatahi
tekenaar: Hamid Reza Bidqi

Het betreft een serie van 25 boekjes, waarvan ik er 12 heb, van dezelfde schrijver en tekenaar. Hieronder nog een paar voor de pubquiz:

profetenplaatjeYunus

De walvis – kennelijk is de ‘grote vis’ uit de bijbel ook in de islamitische traditie een walvis geworden – is ook voor westerlingen een dead giveaway.

profetenplaatjeDawud

Deze wordt al wat lastiger, maar als u goed kijkt, ziet u het lederen pantser dat deze jongen draagt en om zijn rechterarm zijn slinger. Waar het vaandel dat hij draagt op slaat, weet ik zo gauw niet.

profetenplaatjeSuleiman

Dit voorname heerschap zult u niet snel thuisbrengen. De vogel op zijn arm is voor westerlingen eerder verwarrend, omdat de man alleen in de islamitische traditie de taal van de dieren sprak en deze vogel fungeerde als zijn persoonlijke bode.

profetenplaatjeIsa

Dit iconografisch onbestemd weergegeven Heerschap kunt u alleen goksgewijs thuisbrengen op basis van het feit dat hij een groen boek vasthoudt: een profeet met een boek dus, en daar zijn er in de islam maar vier van. De berg met wolken in de achtergrond moet u negeren: met een christelijk-culturele achtergrond zet die u op het verkeerde been.

profetenplaatjeSalih

En deze meneer met zijn kameel ten slotte kent u in het geheel niet. Het is één van de drie profeten die wel in de koran voorkomen, maar niet in de bijbel.

De oplossingen volgen na de volgende blogpost. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De antwoorden:

  1. Nuh – Noach
  2. Yunus – Jona(s)
  3. Dawud – David (die van Goliath)
  4. Soleiman – Salomo
  5. ‘Isa – Jezus
  6. Salih (die van de kameel, u kent hem niet)
Geplaatst in Religie | Tags: , , , | 8 reacties

Ginnungagap

GinnungagapEssayist Paul Cliteur heeft ooit in volle ernst beweerd dat gelovigen die zich op de bijbel beriepen, dat consequent moesten doen. Je kon niet op het ene moment een tekst letterlijk nemen en op het andere moment van een andere tekst zeggen: ‘maar dat is figuurlijk bedoeld’. Gelovigen – aldus Cliteur – moesten de bijbel met één maat meten. Dat is een volslagen idiote gedachte.

De meeste lieden die een bijdrage aan de bijbel hebben geleverd, hadden geen idéé dat hun verhalen daar ooit in terecht zouden komen. Zij hebben geput uit een zee van verhalen die er in het Midden Oosten al was, hebben die verhalen overgenomen, bewerkt, er tegen gepolemiseerd, ze verwerkt in andere verhalen, ze omgedraaid, er naar verwezen en eraan toegevoegd. Ze hebben er geschiedenis, horror, liefdespoëzie, geestelijke liederen, filosofische bespiegelingen, bouwvoorschriften, tragedies, theologische verhandelingen, cabaretteksten en doodsaaie lijsten en opsommingen mee geschreven en die weer aan de zee van verhalen toegevoegd. Bijbelverhalen hebben vele doelen en nog veel meer literaire en andere taalkundige middelen. De taal van de bijbel kent vele maten, en moet dus ook zo gelezen worden.

Wij leven in een moderne maatschappij waarin zaken als helder formuleren wat je bedoelt, je éénduidig uitdrukken, zeggen wat je denkt, consequent nadenken en specifiek, meetbaar, aantoonbaar, realistisch, transparant en controleerbaar zijn, gelden als heel belangrijk. Zo mogelijk nog belangrijker is de gelijkschakeling van de begrippen ‘waar’ en ‘aantoonbaar feitelijk correct’. Dat is een bij uitstek ‘modern’ denkraam, zonder meer nuttig, maar volstrekt ongeschikt voor het begrijpen van de taal van antieke religieuze teksten. Die ene maat van Paul Cliteur is hopeloos nieuwerwets en veel te beperkt om die zee van verhalen te bevatten.

Het mooiste voorbeeld daarvan is een passage uit De Kleren van de Keizer, het tweede essay van Het Atheïstisch Manifest van Herman Philipse. Hij schetst een oud-Germaanse scheppingmythe.

Volgens de Edda is de bewoonbare aarde ontstaan in het midden van de grote leegte, de Ginnungagap, en wel als volgt. Het water van elf rivieren die ontspringen uit de put Hvergelmir wordt tot ijs doordat het de Ginnungagap beroert. Dit ijs botst op het vuur van de gloeiende wereld Múspell in het zuiden, die aan de Surtr toebehoort. Uit de botsing van ijs op vuur verrijst de gigant Ymir, die twee reuzen baart uit het zweet van zijn rechteroksel, terwijl zijn benen samen een derde zoon verwekken. later ontstaan drie godenzonen, Odin, Vili en Vé, afstammend van de koe Audhumla en de reus Bolthorn. Deze goden vermoorden de gigant Ymir en brengen zijn lijk naar het midden van de Ginnungagap, waar zijn vlees de aarde vormt, zijn bloed de wateren waarin de reuzen worden verzwolgen, zijn schedel de hemel, zijn benen de bergen, enzovoort.

Direct na dit citaat heeft Philipse weinig moeite nodig om de lezer ervan te overtuigen dat er hele goede redenen zijn waarom wij van dat hele verhaal geen spaan meer geloven. Toen ik dat las, was mijn eerste gedachte: de Germaan die dit verhaal voor het eerst bij het kampvuur vertelde, ligt nu op hoge snelheid te tollen in zijn graf, misschien van verontwaardiging, maar waarschijnlijker van de slappe lach. Voor Philipse is het volstrekt vanzelfsprekend dat de verhalen uit de Edda en de bijbel oorspronkelijk letterlijk bedoeld waren, zó vanzelfsprekend dat hij niet eens op het idee komt dat waarschijnlijk te maken, laat staan te bewijzen.

Niets is minder waar. Er is in het scheppingsverhaal uit de bijbel maar weinig echt letterlijk bedoeld. Dat merk je bijvoorbeeld aan het grote aantal woordgrappen dat erin voorkomt – dat helaas in iedere vertaling verloren gaat. Je merkt het ook aan de verwijzingen die erin voorkomen naar oudere scheppingsmythes uit Mesopotamië, die onderdeel uitmaakten van de zee van verhalen waaruit de bijbelvertellers putten. Dat Mesopotamische deel van die zee van verhalen is ooit ‘teruggevonden’. Het was kwijt – echt wég – tot het monent dat we het spijkerschrift ontcijferden en Akkadische en Sumerische teksten begonnen te lezen. In zekere zin heeft de bijbel daarmee een stuk van zijn eigen achtergrond teruggewonnen.

Datzelfde is ongetwijfeld ook aan de hand met de Edda. Alleen hebben we veel minder kennis over wat de Germanen zelf – en de volken die hen vóórgingen en omringden – precies dachten bij het begrip Ginnungagap, wat de rechteroksel nu voor betekenis en bijbetekenissen had, hoe je zonen verwekt met ‘benen’, of welke verhalen er allemaal nog meer waren over de reus Bolthorn en de koe Audhumla. De Edda is één tekst uit de Noordse zee van verhalen die er ooit geweest moet zijn, en die we onvoldoende kennen. Dan is het makkelijk prijsschieten voor Herman Philipse.

Philipse is in zijn stukje het slachtoffer van twee typisch moderne misvattingen: dat iets alleen waar is als het aantoonbaar feitelijk correct is en dat mensen vroeger eerder geneigd zo achterlijk waren om mythen en sagen aperte onzin voor waar aantoonbaar feitelijk correct aan te nemen. Het in de Verlichting ontstane idee dat de mensheid vooruitgang boekt, heeft aan dat laatste in niet geringe mate bijgedragen: wie zichzelf ziet als het voorlopige eindpunt van een stijgende lijn, kán niet anders dan op zijn voorgangers neerkijken.

Begrijpt u mij niet verkeerd: met de moderniteit van Cliteur en Philipse is op zichzelf niets mis, integendeel: het heeft ons bijzonder veel goeds gebracht. Waar we ons vroeger in leven moesten houden met opgegraven grondwater, zelf gevangen en gevilde konijnen en wat scherpe stukken vuursteen hebben we nu schoon drinkwater uit de kraan, de Albert Heijn om de hoek en clusterbommen.

Ik ben ook erg blij dat de moderne wetenschap ons de roodverschuiving, de Big Bang en de evolutietheorie heeft geschonken. Daar waren we nooit op gekomen als we niet eerst consequent, specifiek, meetbaar, aantoonbaar, realistisch, transparant en controleerbaar hadden leren nadenken. Dat als gevolg daarvan de letterlijke interpretatie van het scheppingsverhaal uit de Edda en de bijbel van tafel kan, is wat mij betreft mooi meegenomen. De theologen wisten dat zonder Big Bang en Darwin trouwens duizend jaar geleden ook al, dus van hen verwacht ik ook niet al te veel protest.

Op een enkeling na dan. De enkeling die net als Cliteur en Philipse modern zijn gaan denken en die denkwijze met alle geweld – pun intended – ook op hun geloofsopvattingen zijn gaan toepassen. Die enkelingen, daar zitten de lieden tussen die zich laten verleiden tot het plegen van aanslagen.

Wat nog erger is: die enkelingen – ook zij die zich niet van geweld bedienen – bepalen zeer sterk het beeld van geloof, religie en de inhoud van oude stichtelijke teksten. Dat is ook logisch: ze denken immers consequent, specifiek, meetbaar, aantoonbaar, realistisch, transparant en controleerbaar. Ze nemen hun heilige schrift met één maat en zijn dus veel makkelijker te begrijpen door lieden die ook consequent, specifiek, meetbaar, aantoonbaar, realistisch, transparant en controleerbaar nadenken, zoals Cliteur en Philipse, en met hen vele westerlingen.

Ondertussen gaan gewone, gemiddelde gelovigen gewoon door met elkaar verhalen vertellen die in hun ogen waar zijn en met het in stand houden van zinloze folklore waar ze in hun ogen wel degelijk wat aan hebben, tot verwondering van Cliteur en Philipse, en tot grote woede van enkele van hun meer uitgesproken – en iets minder goed opgevoede – collega’s, die het verschil met de letterlijken niet zien en zich maar blijven verwonderen waarom al die achterlijkheid niet al lang uitgestorven is in het licht van de moderne wetenschap.

Het antwoord is – vermoed ik – vrij simpel: omdat het helemaal niet achterlijk is, net zomin als dat de mensen vroeger dommer zouden zijn geweest dan wij nu.

Geplaatst in Bijbel, Literatuur, Religie, Samenleving | Tags: , , , , , | 11 reacties

Cordoba (slot)

Cordoba_Mosque_07In vier eerdere blogposts behandelde ik de Cordobaanse martelarenbeweging: een groep christenen die door het islamitisch bewind in Spanje in de negende eeuw ter dood werd gebracht om vergrijpen als blasfemie, proselitisme en afvalligheid en waarvan een fors deel zichzelf aangaf of zelfs het eigen doodvonnis wist te forceren.

De bronnen die we voor de gebeurtenissen hebben, voldoen echter niet goed. We hebben er maar één die uitgebreide informatie verschaft, maar die is bevooroordeeld en niet bedoeld als feitelijk verslag. Alle andere bronnen bieden niet meer dan losse feitjes waarvan we nauwelijks kunnen bepalen of ze bij het grote verhaal van onze enige echte bron passen. Wat kunnen we nu dan wél weten over de vraag waarmee ik deze serie begon: hoe vreedzaam was de omgang tussen verschillende religies in islamitisch Spanje?

Een éénduidig antwoord op die vraag is nauwelijks te geven, maar bij Eulogius’ relaas van de Cordobaanse martelarenbeweging zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen. Zo vallen er in de eerste plaats een paar gevallen op waarbij de rechters zich niet hielden aan de eigen regels zoals we die kennen uit negende eeuws Spanje. Flora beriep zich terecht op het feit dat ze van jongs af aan christelijk was opgevoed en dat ze haar islamitische vader eigenlijk nooit gekend had, toch werd dat door de rechters niet aanvaard. Rodrigo’s broer kon diens bekering tot de islam niet volgens de regelen der kunst hard maken, toch werd die als afvallige behandeld.

In diezelfde twee gevallen speelden overduidelijk disfunctionele familiebanden mee. Flora’s broer liet zijn bloedeigen zuster door de autoriteiten afranselen. Rodrigo’s broer sloeg aan het fabuleren, met de dood van zijn familielid tot gevolg. We moeten aannemen dat dit niet in alle gezinnen met leden van gemengde religieuze gezindte heeft gespeeld en dat Eulogius de onfortuinlijke uitkomst heeft geboekstaafd van wat niet alleen religieuze, maar ook uit de hand gelopen persoonlijke conflicten moeten zijn geweest. Je kunt je ook afvragen of de twee echtparen die hun eigen kinderen goed onderbrachten, alvorens moedwillig hun eigen dood te zoeken, wel getuigden van een ordentelijk functionerend gezinsleven.

Ook opvallend is het gegeven dat veel van de ‘martelaren’ kloosterlingen waren of anderszins een kerkelijke functie bekleedden. Van de 61 bekende gevallen waren er 34 monnik, non, priester of diaken. Van 15 is het onbekend en 12 waren leek. Met minimaal 56% clerus in de groep is in ieder geval sprake van een behoorlijke oververtegenwoordiging.

Onder die clerus was een zeer groot deel op enigerlei wijze verbonden met een klooster in of in de omgeving van Cordoba: 28 (46%). Dat waren kloosterlingen uiteraard, maar ook wereldlijke geestelijken en zelfs twee leken. Dat lijkt erop te wijzen dat er geen sprake was van een door de gehele geloofsgemeenschap gedragen ‘beweging’, maar van de gedrevenheid van een groep kerkelijken en hun aanhang. Ook de vele onderlinge (familie) banden tussen de ‘martelaren’ laten dat zien.

Ik meldde al dat de geschoktheid van de moslims die de priester Perfectus naar zijn mening over Mohammed vroegen, wees op een merkwaardige onbekendheid met de opvattingen van ‘de ander’. In dat verband is het opvallend dat enkele van de ‘martelaren’ behoorlijk goed op de hoogte waren van zowel een aantal islamitische verhalen, zoals dat van de vrouw van Mohammeds adoptiefzoon, als van het islamitisch recht, dat enkelen perfect wisten te bespelen.

Op dat punt is wellicht het meest eigenaardige van deze hele geschiedenis te zien: gedurende de gehele periode lijkt niets erop te wijzen dat aan de bestuurlijke kant iemand heeft bedacht dat dit provocaties waren. Provocaties die perfect gebruik wisten te maken van het op dat moment nog allerminst uitgewerkte islamitische recht. Er waren regels tegen blasfemie, proselitisme en apostasie, maar geen regels voor gevallen waarin die regels apert werden misbruikt voor andere doelen.

Dat gaf activistische christenen de gelegenheid om de autoriteiten onder druk te zetten en te dwingen: als er eenmaal duidelijk genoeg geblasfemeerd was, kónden die niet anders meer dan een doodvonnis vellen. Het bestuur zat klemvast in de eigen regels. Geen rechtsgeleerde lijkt geopperd te hebben dat de christelijke provocaties misschien beter genegeerd konden worden, of een poging ondernomen te hebben om bij die benadering argumenten te bedenken.

In later tijden zijn er in de islamitische wereld wel degelijk rechtsgeleerden gesignaleerd die meenden dat iemand die willens en wetens blasfemeerde, beseffend dat daar de doodstraf op zou volgen, onmogelijk compos mentis kón zijn en dus vrijgesproken diende te worden. Wie dat levensgevaar niet besefte, was uiteraard sowieso niet bij zinnen.

Vergelijkbare redeneringen zijn in recente tijden gebruikt voor moslims die zich tot het christendom hadden bekeerd en daar hun mond niet over konden houden. Islamitische rechters zijn van oudsher verplicht om – wanneer een doodvonnis dreigt – actief op zoek te gaan naar dubbelzinnigheden in de regelgeving of in de situatie, met als expliciete doel dat doodvonnis te voorkomen.

De rechtsgeleerden in al-Andalus in de negende eeuw zijn daar niet in geslaagd. Althans, niet altijd, want gevallen waarbij het wél werkte, zijn ook bekend. Dat gegeven doet mij een hypothese opperen. De gebeurtenissen die Eulogius opschreef als waren het de religieuze handelingen van religieus geïnspireerde mensen, zijn mogelijk meer geweest dan alleen religieus.

Wellicht, maar hier betreed ik het terrein der speculatie, is de kerk, of een deel daarvan actief de confrontatie op gaan zoeken met het islamitische bestuur en heeft men daarbij doelen voor ogen gehad die naast religieus ook min of meer politiek waren. Dat maakt de episode van de Cordobaanse martelarenbeweging veel meer een geschiedenis van een actiegroep, dan het verhaal van de multireligieuze omgang tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Er is voor die visie ook wel wat steun te vinden in de bronnen. Daar wordt – afgezien van een boel religieuze motivatie – ook geklaagd over het feit dat goed opgeleide jonge christenen Arabisch spreken en niet eens meer een fatsoenlijke brief in het Latijn kunnen opstellen. Vanuit christelijk geloofsperspectief is dat volkomen onbelangrijk en al helemaal geen reden die een rol zou moeten spelen in de zoektocht naar het martelaarschap.

De verschuiving in taal illustreert echter wél dat de Leitkultur van Spanje aan het verschuiven was van christelijke in islamitische richting. Voor de bevolkingsgroep die gewend was de maatgevende cultuur te vertegenwoordigen, moet dat pijn gedaan hebben en geen groep zal dat beter gevoeld hebben dan kloosterlingen en clerus, de vertegenwoordigers van de christelijke cultuur bij uitstek.

Als die hypothese klopt, is de geschiedenis van de Cordobaanse martelarenbeweging geen goede bron om een antwoord te zoeken naar de vraag waarmee ik begon: hoe vreedzaam was de omgang tussen verschillende religies in islamitisch Spanje? De beweging was dan veel meer een particulier initiatief van een beperkte, en niet noodzakelijk representatieve pressiegroep met bepaalde religieus-politieke standpunten, die erin slaagde het bevoegd gezag met succes volledig op het verkeerde been te zetten.

Geplaatst in Geschiedenis, Religie | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe Catechismus

NikolaasZeeliedenIn 1945 publiceerde Godfried Bomans in Elseviers Weekblad zijn ‘Catechismus van Sint-Nikolaas’, een hilarische tekst die u hier nog eens kunt nalezen. Voor wie een beetje thuis is in de naoorlogse periode en vooral het Rijke Roomsche Leven van destijds, is de tekst – een parodie op de katholieke schoolcatechismus van toen – nog veel grappiger. Bomans’ catechismus is wel wat gedateerd, dus heb ik me aan het schrijven van een nieuwe gezet. Eén die ook rekening houdt met recente ontwikkelingen. Uiteraard evenaar ik de tekst van Bomans bij lange na niet. Ik zou de pretentie niet aan durven, maar hier is – zoals de Engelsen zo mooi zeggen my penny’s worth.

1. Waartoe is de Sint op aarde?
De Sint is op aarde om ons de naastenliefde te leren en meer in het bijzonder dat het beter is te geven dan te krijgen, zodat wij hier en hiernamaals gelukkig kunnen zijn.

2. Bestaat Sinterklaas eigenlijk wel?
Wis en waarachtig wel! Zeg, wat zullen we nou krijgen?

3. Hoe oud is Sinterklaas?
Sinterklaas is volgens de gegevens van het bevolkingsregister geboren in 270 en dus nu 1745 lentes jong, maar eigenlijk heeft hij altijd al bestaan.

4. Hoe wordt de Sint nog meer genoemd?
De Sint staat ook bekend onder de namen ‘Sinterklaas’, ‘de heilige Nicolaas (van Myra)’, ‘Goedheiligman’, en ‘de Kindervriend’. Intimi noemen hem ‘Klaas’.

5. Waarvan is de Sint patroonheilige?
De Sint is patroonheilige van de kinderen, zeelieden (in een duobaan met de Moeder Gods), vissers, kuipers, slagers, pasgetrouwde stellen, studenten (in een duobaan met Thomas van Aquino), kooplieden, bankiers en dieven (maar dat is hetzelfde), prostituées, officieren, hotelliers, gevangenen, ongehuwde vrouwen met een partnerwens, Amsterdam en de Amsterdammers, Rusland en de Russen, Griekenland, de Grieken en de Griekse marine, alle steden en dorpen in de wereld die ‘St. Niklaas’ heten, of iets wat daarop lijkt, iedereen met een naam die is afgeleid van ‘Nikolaas’ en meer in het bijzonder van de gehele mensheid.

6. Welke is de feestdag van de Sint?
De bekendste feestdag van de Sint is 6 december. Dat zijn feestdag op 5 december zou vallen, is een betreurenswaardig misverstand, gebaseerd op het feit dat de dagen vroeger begonnen en eindigden bij zonsondergang en des Sints feestdag dus aanving op 5 december ‘s avonds.  Verder wordt de Goedheiligman gevierd op 9 mei, op 29 juli en op 19 december.

7. Waarom heeft Sinterklaas maar liefst vier feestdagen?
Omdat hij, toen hij al op weg was naar de hemel, hulpgeroep hoorde van enkele zeelieden in nood en toen de eeuwige zaligheid heeft uitgesteld om eerst deze zeelieden te redden. De collega-heilige die hem op zijn hemelreis vergezelde en zulks verzuimde, kreeg slechts één feestdag: 29 februari.

8. Is de Sint na die reddingsactie alsnog naar de hemel gegaan?
Aangezien hij nog jaarlijks op vele plekken in het land wordt gesignaleerd is dat niet erg waarschijnlijk. Anderzijds: zie vraag 9.

9. Hoe is het mogelijk dat de Sint tegelijkertijd bij verschillende kinderen op bezoek kan zijn?
Sinterklaas is een heilige en beschikt uit dien hoofde over de gave der bilocatie.

10. Wat moeten wij dan denken van het geloof in hulpsinterklazen?
Het geloof in hulpsinterklazen is een verderfelijke ketterij, die met wortel en tak dient te worden uitgeroeid.

11. Door wie wordt de Goedheiligman op zijn reizen vergezeld?
In de eerste plaats door zijn trouwe schimmel Amerigo en daarnaast door vele Zwarte Pieten.

12. Is Amerigo echt wit?
Van veraf wel, maar als je van dichtbij kijkt, blijkt hij eigenlijk heel licht grijs te zijn.

13. Is Amerigo dan wel een echte schimmel?
Jazeker, niet zo zeuren!

14. Waarom heet Zwarte Piet ‘Zwarte Piet’?
Omdat vroeger alle pieten zwart waren.

15. Hoeveel Zwarte Pieten zijn er?
Dat weet niemand, zelfs de Sint niet.

16. Weet de Sint dan niet alles?
De Sint weet alles, maar je kunt het ook overdrijven.

17. Hoe komt Zwarte Piet aan zijn uitdossing?
Zwarte Piet draagt een kostuum zoals dat vroeger gebruikelijk was voor Moorse slaven aan het Spaanse hof.

18. Is Zwarte Piet dan een slaaf?
Wis en waarachtig niet zeg, wat zullen we nou krijgen? Zwarte Piet is een werknemer in vaste dienst met een goed pensioen, elf maanden vakantie en andere secundaire arbeidsvoorwaarden.

19. Is Zwarte Piet écht zwart?
Nee, Zwarte Piet is zwart gemaakt, omdat dat hoort bij zijn werk. In werkelijkheid heeft Zwarte Piet een andere kleur.

20. Mag Zwarte Piet ook andere kleuren hebben voor zijn werk?
Jazeker, Zwarte Piet mag alle kleuren voor zijn werk gebruiken behalve bruin en wit.

21. Wat is dan de werkelijke kleur van Zwarte Piet?
Dat is een geheim dat alleen bekend is aan Zwarte Piet zelf. En aan Sinterklaas natuurlijk.

22. Is Zwarte Piet een neger?
Zie vraag 21.

23. Is Zwarte Piet een blanke?
Zie vraag 21.

24. Maar is Zwarte Piet dan geen karikatuur?
In het bijzijn van de Goedheiligman zijn wij allen karikaturen.

25. Is Sinterklaas een kinderfeest?
Nee. Sinterklaas is in de eerste plaats een feest voor volwassenen, bedoeld om hen te leren dat het goed is te geven aan hen die daarvoor niets terug kunnen doen. Daarom geeft het Sinterklaasfeest speciale aandacht aan kinderen.

26. Is de Sint er ook voor de kindertjes van asielzoekers?
Jazeker! De Goedheiligman is er zelfs in de eerste plaats en vooral voor de kindertjes van asielzoekers en alle andere kindertjes waarvan de ouders het niet breed hebben.

27. Maar heeft het Sinterklaasfeest dan geen aanzuigende werking?
Wie zich daar zorgen over maakt, heeft niet begrepen waar het feest van de heilige Nikolaas van Myra, bisschop en kerkleraar, over gaat en moet in de zak naar Spanje, of doneert als penitentie aan de Sinterklaasbank.

Geplaatst in Samenleving | Tags: , , , | 1 reactie

Laatbloeier

matrix-multiply-orderOp de middelbare school bracht ik niets terecht van wiskunde, vooral algebra was een ramp. Meetkunde was visueel, dus daar wilde ik nog wel een beetje mee meekomen. Kansberekening vond ik verschrikkelijk leuk, maar dat hielp niet: ik begreep er niets van. Gelukkig was daar de vader van mijn beste vriendje, tevens wiskundeleraar op onze school. Hij gaf me bijles en liet me de avond voorafgaand aan een proefwerk het type sommen oefenen dat ik moest gaan maken. Het was nog nét geen fraude: ik heb nooit dezelfde sommen gehad als uit het proefwerk, maar leerde wel exact wat ik doen moest om een som van een correct antwoord te voorzien. Zo heb ik proefwerken met matrix-sommen tot een bevredigend einde gebracht.

Zoals de Engelsen zeggen: I went though the moves, maar begrijpen wat ik aan het doen was, ho maar. Het was wel duidelijk dat ik wiskunde ging laten vallen, en dat was voor degene die mij bijles gaf ook de reden waarom hij me zo bijspijkerde. Mijn klasgenoten begrepen er niets van dat ik met een acht voor wiskunde een pretpakket koos, ik wist wel beter.

Ik eindigde op mijn zevenentwintigste als archeoloog en kwam op een goede dag te werken bij een onderzoeksproject naar Romeinse brugfunderingen in de Maas bij Cuijk, vlak onder Nijmegen. Daar werkte een fysisch-geograaf die het omringende landschap in de Romeinse tijd reconstrueerde omdat, zoals hij dat zelf zei, ‘een brug wordt gemaakt op de maat van het landschap’. Dankzij zijn onderzoek konden we herleiden hoe hoog en hoe lang de brug was geweest.

Dat voorbeeld vond ik zó inspirerend dat ik besloot de vakken fysische geografie te gaan studeren die nuttig waren voor het vak van archeoloog. Meestal zaten die vakken al in het curriculum, maar ik had klassieke archeologie gestudeerd, en daar werd destijds niet zoveel aandacht besteed aan het landschap (inmiddels is dat wel anders trouwens). In mijn volgende baan – als archeoloog bij de Betuwespoorlijn – kreeg ik daarvoor de gelegenheid: genoeg vakantie en ATV-dagen én genoeg salaris!

Terwijl ik zo mijn vrije dagen weer op de universiteit doorbracht, kreeg ik op mijn werk steeds vaker te maken met civiel ontwerpers, constructeurs en grondmechanici. Aan de vergadertafel volgde ik hun – zeer technische – verhalen nooit en dat stak me. Aangezien ik losse vakken aan de universiteit volgde, koos ik grondmechanica en ingenieursgeologie erbij: ik moest en zou mee kunnen praten en begrijpen wat er speelde.

Dat waren behoorlijk technische vakken met heel veel formules, met logaritmen erin enzo. Dat kon ik volgen en wat nog fijner was: de variabelen in die formules waren empirische variabelen. Ze gaven grootheden weer die het gedrag van de bodem konden voorspellen en die grootheden konden door middel van laboratoriumproeven worden vastgesteld. Samendrukbaarheid bijvoorbeeld, of rusthoek. Het was een kwestie van een proefje doen, een metertje aflezen en invullen. Ik begreep dus waar die variabelen voor stonden. Vagelijk kreeg ik het vermoeden dat ik wiskunde misschien nu beter kon begrijpen.

Toen ik de studiebegeleider van fysische-geografie eens sprak over het bij elkaar sprokkelen van een hele propedeuse – ik volgde immers losse vakken en kon daarmee doorgaan – vertelde hij me dat ik dan toch echt eerst mijn natuurkunde en wiskundedeficiëntie moest zien in te halen. Zonder die twee vakken in mijn middelbare schoolpakket kon ik een propedeuse-examen niet aanvragen, zelfs al had ik alle tentamens inmiddels gehaald.

Omdat wiskunde destijds mijn grootste struikelblok was geweest, besloot ik dat als eerste te tackelen. Ik toog naar het James Boswell-Instituut in Utrecht en haalde daar achter elkaar mijn deelcertificaat Wiskunde A1, Analyse en Wiskunde A2. Wat nog verwonderlijker was: ik begreep het niet alleen goed, ik gaf zelfs bijles aan medestudenten en ik haalde de tentamens met een 9,5 of hoger.

Daarna veranderde mijn leven enigszins. Minder vakantiedagen en meer verantwoordelijkheden verhinderden me om ook Wiskunde B te gaan inhalen. Meer losse vakken fysische geografie zijn er ook niet meer van gekomen. Op mijn werk ben ik inmiddels wel degene aan wie mensen vragen stellen als het over wiskunde gaat en ik ben er zelfs ooit in geslaagd een middelbare scholiere bijles te geven over een wiskundeonderwerp dat ik nooit gehad heb en dat ik ook niet begreep, maar waar ze later wel een 9,5 voor haalde. Nou vráág ik je.

De moraal van dit verhaal: er bestaat zoiets als laatbloeiers. Wat je op je vijftiende aan intellectuele stof kunt verwerken, zegt niets over wat je op je dertigste zult kunnen. Toch laat ons onderwijssysteem vijftienjarigen kiezen welke vakken ze wel en niet verder gaan ontwikkelen. Daarmee gooit ons onderwijssysteem enorme hoeveelheden potentieel weg.

Het is waar dat je dingen op latere leeftijd weer kunt inhalen. In mijn geval was dat voor wiskunde de enige optie: ik was er – zeg maar – eerder niet rijp voor. Maar ik weet uit ervaring ook wat contractonderwijs en wiskundeinstituten kosten en die kosten zijn zoals de Engelsen zeggen forbidding. Ik weet zeker dat de meeste mensen met laatbloeiend potentieel die kosten én die tijd nooit zullen kunnen opbrengen. Ik had het geluk eindeloos lang vrijgezel te blijven: ik kon mijn geld besteden zoals ik wilde en ik kon mijn tijd besteden zoals ik wilde (en ik had geen TV!).

Matrixsommen kan ik trouwens nog steeds niet oplossen en ik heb ook geen idéé waar ze goed voor zijn…

Geplaatst in Mijzelf, Samenleving | Tags: , , , | 1 reactie

Cordoba 857 – 859

Cordoba_Mosque_07In enkele eerdere blogposts schetste ik de verhalen van leden van de ‘Cordobaanse martelarenbeweging’, een groep mensen die onder islamitisch bewind in Spanje gedurende de negende eeuw werden veroordeeld voor religieuze vergrijpen, met name blasfemie en apostasie, en waarvan een deel zeer bewust hun dood zocht in de hoop te eindigen als martelaar.

Het meest bizarre voorval is dat van de heilige Rudericus, die natuurlijk gewoon Rodrigo heette. Hij was een priester en had twee broers, waarvan er één moslim geworden was. Toen hij eens tussenbeide kwam bij een ruzie tussen deze broers kreeg hij een klap waardoor hij bewusteloos op de grond eindigde. Zijn islamitische broer sleepte hem daarop door de straat en kondigde luidkeels aan dat Rodrigo moslim geworden was.

Eenmaal bijgekomen dook Rodrigo onder, maar op een dag liep hij zijn broer toch tegen het lijf en eindigde bij de qadi. Aldaar beriep hij zich erop dat hij nooit bekeerd was, maar werd niet geloofd. Rodrigo eindigde eerst in de gevangenis, waar hij ene Salomon trof, een tot de islam bekeerde christen met spijt, en beide heren eindigden uiteindelijk – na drie mislukte pogingen tot bekering – op het schavot in 857.

Het bizarre aan dit verhaal is niet alleen de apert disfunctionele familiebanden, die we ook al zagen bij Flora en haar broer, maar vooral het feit dat er voor een ordentelijke bekering tot de islam twee getuigen nodig zijn die de bekeerling de formule: ‘Er is geen God dan God en Mohammed is Zijn profeet’ hebben horen uitspreken. Er zijn maar weinig regels in de sharia zo ondubbelzinnig. Rodrigo’s broer had die twee getuigen niet en tot een veroordeling had het dan ook nooit mogen komen. Opvallend is dat Rodrigo zich niet op dit argument beriep en er kennelijk ook niet op rekende, gezien het feit dat hij meteen onderdook.

Wat was hier aan de hand? Speelden er politieke motieven mee die de rechters tot overtreding van de eigen rechtsregels dreven? Vond Rodrigo’s broer twee moslims bereid tot meineed? Besefte Rodrigo dat het islamitisch recht hem weliswaar in theorie beschermde, maar niet in de Spaanse praktijk? Zat het andersom en had Rodrigo – al dan niet bij zinnen na zo’n klap – wél de islamitische geloofsformule uitgesproken?

Vergelijkbare vragen kunnen we bijvoorbeeld over Flora stellen: haar situatie – islamitische vader, maar als half-wees christelijk opgevoed – was niet eens een uitzondering, maar werd binnen de sharia van die dagen gewoon erkend. En zelfs in gevallen waarin het twijfelachtig was, wilden rechters het recht nog wel eens maximaal oprekken. Ik heb over zo’n geval al eens geblogd.

Het probleem is dat we over vrijwel alle gebeurtenissen maar één bron hebben: de teksten van de heilige Eulogius over de ‘martelaren’. Eulogius eindigde zijn leven op 11 maart 859 op het schavot, veroordeeld wegens het laten onderduiken van een islamitisch meisje dat zich tot het christendom had bekeerd. Dat meisje volgde Eulogius’ lot drie dagen later.

We weten van enkele spaarzame andere bronnen dat er zowel voor als ná Eulogius’ schrijfactiviteiten enkele christenen zijn terechtgesteld en het lijkt erop dat dat ook vergelijkbare gevallen waren. Of Eulogius dan ook een ‘beweging’ heeft gedocumenteerd, is maar zeer de vraag. Wellicht heeft hij de hausse geboekstaafd van iets dat al wat langer speelde en iets langer doorging. Misschien heeft hij alleen maar uitgebreid gedocumenteerd wat al jaren aan de gang was en wat nog jaren op gelijke voet doorging, waardoor het lijkt alsof er veel meer gebeurde. We weten het simpelweg niet. Arabische bronnen melden er vrijwel niets over, behoudens een enkele opmerking van een moslim die zich verbaast over het feit dat christenen de marteldood zo hoog aanslaan.

Een tweede probleem is dat Eulogius zijn verhalen helemaal ingericht heeft naar de schema’s van martelarenverhalen uit de tijd van de christenvervolgingen in de Romeinse Tijd. Dat waren zogezegd de grote voorbeelden. In die verhalen leven de martelaren altijd een voorbeeldig christelijk leven, worden ze soms verraden door familie, vrienden of kennissen en treden ze de dood heldhaftig tegemoet. Voor de rechtbank wordt hen altijd de keuze gegeven, doorgaans door een slim en pragmatisch redenerende rechter, om aan de dood te ontsnappen door een bekering, desnoods alleen formeel, en daar gaan de helden nooit op in, of wel, maar dan bedenken ze zich weer.

Nu was die aanpak ook standaard onder islamitische rechters, maar toch: het lijkt te veel op een al bestaand schema, bedoeld om de lezer ervan te overtuigen dat het hier om echte martelaren ging. Dat was namelijk Eulogius’ doel: zijn lezers, en dan vooral zijn mede-clerici, ervan overtuigen dat het hier om échte martelaren ging, heiligen dus.

En daar lag een fors probleem. Want binnen de kerk golden alleen echte slachtoffers als martelaar, niet mensen die zich voor Christus vrijwillig van een rots afstortten (dat is ooit voorgekomen), niet mensen die met beledigingen en getreiter een veroordeling of lynchpartij uitlokten, niet mensen die eigenlijk voor iets anders werden omgebracht dan christen zijn, en bij voorkeur ook geen mensen die hun christen-zijn gingen lopen adverteren in een hen vijandig gezinde omgeving. Op dat laatste punt was enige discussie mogelijk, want er waren in de Romeinse Tijd erkende martelaren geweest die iets in die trant hadden gedaan.

Als we Eulogius mogen geloven, was er nog een extra reden voor zijn polemiek. De twee emirs van Cordoba die met de martelarenbeweging te maken kregen, probeerden de plaatselijke kerkelijke hiërarchie onder druk te zetten om de min of meer continue stroom van martelaren in te dammen. Het formele kerkelijke standpunt inzake martelaars was daarbij een steun in de rug van de clerus. Eulogius wilde dat standpunt bijstellen en zo de clerus een intellectueel tegenwicht geven tegen de druk van het bevoegd gezag.

Dat is mede de reden dat Eulogius uitgebreid in gaat op kwesties die wij nu zien als zinloos tot licht belachelijk: dat er geen wonderen gebeurden in naam van de martelaren en dat hun lichamen – voor zover na de executie nog beschikbaar – gewoon vergingen. Heiligen werden geacht in hun hemelse verblijf voorspraak te kunnen doen bij de Almachtige namens de stervelingen die hun gebeden tot hen richtten. Daar kon je wonderen van verwachten en in geen middeleeuws heiligenleven ontbraken dan ook de mirakelverhalen. De Cordobaanse martelaren – althans: de zelfaangevers en provocateurs onder hen – bleven echter na hun dood geheel wonderloos.

Ook het bederf van de stoffelijke overschotten gold in de middeleeuwen onder christenen als een contra-indicatie inzake de heiligheid van de betrokkene. In Psalm 37 stond immers: Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. Het wemelde in christelijk Europa dan ook van de nog min of meer intacte stoffelijke resten van lieden die in geur van heiligheid waren gestorven.

Eulogius is dus de enige bron die informatie geeft over de omstandigheden en het feitelijke verloop van de gebeurtenissen. Maar zijn verslag is bevooroordeeld – hij was nauw betrokken bij nogal wat van de Cordobaanse martelaren – en bovendien niet bedoeld als verslag, maar als binnenkerkelijke polemiek. Alle andere bronnen die we hebben, vermelden slechts losse, vage feitjes zonder enige verdere toelichting van het hoe en waarom.

In de laatste blogpost probeer ik aan de hand van wat we wel met enige zekerheid kunnen weten te bepalen wat deze hele geschiedenis nu eigenlijk nog wel kan zeggen over religieuze vreedzaamheid in islamitisch Spanje.

Geplaatst in Geschiedenis, Religie, Samenleving | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen